Loading...

Po co komu schron? - część 1

Przede wszystkim istnieje relatywnie niewielkie ryzyko, że będzie w ogóle potrzebny. Nie chodzi tu o nadzwyczajny optymizm, ale chłodną analizę. Schron zapewniać ma zabezpieczenie przed dwoma podstawowymi zagrożeniami: militarnymi i naturalnymi, inne mają mniejsze znaczenie (mogą być jednak kluczowe).

 

Choć Polska to wielka równina położona pomiędzy Rosją a resztą Europy, a przez wieki przetoczyła się przez nią niejedna, siejąca spustoszenie armia, to obecna sytuacja geopolityczna (mimo konfliktu na wschodzie Ukrainy) pozwala prognozować raczej spokojną niż burzliwą przyszłość. Oczywiście ryzyko wojny, idących wraz z tym zniszczeń i zagrożeń nie jest możliwe do całkowitego wykluczenia, więc w przypadku prywatnych inwestycji ochronnych kluczowe znaczenie ma indywidualne poczucie bezpieczeństwa i strach przed konfliktem zbrojnym.

 

Podobnie sytuacja ma się z klęskami żywiołowymi i szeroko rozumianym zagrożeniem stwarzanym przez naturę. Z jednej strony mamy ciągle zmieniający się klimat i częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, z drugiej Polska nadal (i jeszcze długo tak pozostanie) znajduje się w strefie w której schron przeciw huraganom czy tornadom jest absolutnie niepotrzebny. Duże znaczenie tutaj ma także rodzaj budownictwa od lat uprawianego w naszej części świata, a mianowicie murowane a nie drewniane domy. Podobnie jak w przypadku zagrożenia militarnego podstawowe jest tutaj indywidualne poczucie zagrożenia.

 

Schron więc potrzebny jest Ci przede wszystkim dlatego, że odczuwasz potrzebę zabezpieczenia się przed wszystkimi, nawet mało prawdopodobnymi zagrożeniami. Tutaj jeszcze warto dodać, że w pewnych, szczególnych przypadkach posiadanie schronu może być bardziej uzasadnione np.: zamieszkanie w pobliżu ważnych obiektów strategicznych będących potencjalnym celem ataku bądź też posiadanie cennych ruchomości i konieczność i chronienia.

 

 

Jeśli więc zaliczasz się do grupy potencjalnych użytkowników schronów i planujesz jego wybudowanie musisz odpowiedzieć na kilka pytań od których zależeć będzie jaki dokładnie schron zaspokoi Twoje potrzeby. Najważniejsze z nich są dwa: przed czym schron ma Cię chronić oraz jak długo zamierzasz w nim przebywać bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Odpowiedź na te pytania pozwoli określić czy wystarczającym zabezpieczeniem będzie dobrze przygotowana piwnica, czy też niezbędne będzie zaprojektowanie w pełni autonomicznego schronu przeciwatomowego. Tego typu budowla jest dość skomplikowanym organizmem wymagającym dobrego planowania aby sprawnie funkcjonować. W obecnym stanie prawnym budowle ochronne wymagają uzyskania zgody właściwego starosty przed realizacją (oraz wielu innych dokumentów na wcześniejszym etapie), nie jest to więc inwestycja którą można zrealizować bardzo szybko.

 

Przyjmijmy, że Twoje poczucie bezpieczeństwa wymaga budowy schronu, w którym przetrwasz wraz ze swoją rodziną bombardowania, wybuch atomowy oraz późniejszy okres nawet kilku lat zanim możliwe będzie bezpieczne wyjście na powierzchnię. Wszystko co musisz wiedzieć o jego zaprojektowaniu opisałem w drugiej części artykułu o schronie.